مربای کامکوات

کامکوات یک کیلو شکر یک کیلو و سیصد گرم آب ۵۶۰ گرم

 

  • کامکوات ها را به مدت سه دقیقه جوشانده، آب آن را خالی کرده و به مدت یک ساعت در آب سرد داخل یخچال قرار می دهیم.
  • سه بار این کار را تکرار کرده، سپس در صافی ریخته تا آب آن چکیده شود.
  • کامکوات ها را به دو نیم کرده و هسته های آن را خارج می نمائیم.
  • آب و شکر را با هم مخلوط نموده و می جوشانیم.
  • کامکوات ها درشهد ریخته، به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه می جوشانیم تا شربت به خورد آن برود و غلیظ شود.

 

مربا در قابلمه لعابی تهیه می کنیم.

/ 0 نظر / 80 بازدید